News

Pienjännitekeskuksia valmistava Milectria Power Oy läpäisi ilman poikkeamia Bureau Veritaksen 1-2.2.2022 suorittaman ISO9001:2015 sertifiointiauditoinnin. 21.2.2022 myönnetty sertifikaatti kattaa tuotteiden suunnittelun, myynnin, valmistuksen ja asennuksen.

” Sertifioitu laatujärjestelmä antaa selkeät raamit ja työkalut toimintamme hallitsemiseen ja kehittämiseen yrityksemme kasvaessa kilpailluilla markkinoilla. ISO9001 sertifiointi osoittaa riippumattomasti sitoutumisemme asiakasvaatimusten täyttämiseen ja toimintamme jatkuvaan parantamiseen. On ollut hienoa havaita kuinka sitoutuneesti koko henkilöstömme on ollut laatujärjestelmää rakentamassa. Kiitos sertifioinnin saavuttamisesta kuuluu koko henkilöstöllemme. ”

Juha Matti Kaukonen, Toimitusjohtaja, Milectria Power Oy

”Sertifiointia helpotti merkittävästi se, että Milectria Power Oy:n toimintatavat ja järjestelmät ovat jo tähän mennessä olleet hyvin pitkälle yhteneväisiä ISO9001 sertifioinnin piirissä olleiden Milectrian muiden liiketoimintayksiköiden kanssa.  Aivan tyhjältä pöydältä ei siis työtä tarvinnut aloittaa, mutta runsaasti työtä laatujärjestelmän dokumentoinnissa ja selkeän, toimintaamme tukevan kokonaisuuden luomisessa toki riitti. Lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä”

Tero Laitakari, Laatu- ja kehityspäällikkö, Milectria Group Oy

ISO 9001:2015 on globaali laatujärjestelmästandardi, joka auttaa organisaatiota täyttämään asiakkaiden odotukset ja tarpeet asiakastyytyväisyyden, sopimusvaatimusten, jatkuvan parantamisen ja työntekijöiden osaamisen suhteen

.